سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰

نبض بازار در دستان ماست

شماره تماس

۲۳ ۹۱۷ ۵۵۵

– ۰۲۱

phone icon ahanmarkaz
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰

شماره تماس ۲۳ ۹۱۷ ۵۵۵

-۰۲۱

phone icon ahanmarkaz

-۰۲۱

قیمت نبشی - آهن مرکز

می خواهید نبشی بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

قیمت انواع نبشی کارخانه های فولادی

قیمت انواع نبشی آریان فولاد

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

ضخامت

حالت

نبشی ۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۶ متری

نبشی ۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۲۰*۱۲۰

۱۲

۶ متری

نبشی ۵۰*۵۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۴

۶ متری

نبشی ۵۰*۵۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۵

۶ متری

نبشی ۶۰*۶۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۵

۶ متری

نبشی ۶۰*۶۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۶

۶ متری

نبشی ۷۰*۷۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۷۰*۷۰

۵

۶ متری

نبشی ۷۰*۷۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۷۰*۷۰

۷

۶ متری

نبشی ۸۰*۸۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۸

۶ متری

نبشی ۴۰*۴۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۴

۶ متری

نبشی ۴۰*۴۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۳

۶ متری

نبشی ۴۰*۴۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۲.۵

۶ متری

نبشی ۱۴۰*۱۴۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۴۰*۱۴۰

۱۲

۱۲ متری

نبشی ۱۴۰*۱۴۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۴۰*۱۴۰

۱۴

۱۲ متری

نبشی ۱۵۰*۱۵۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۵۰*۱۵۰

۱۵

۱۲ متری

نبشی ۱۶۰*۱۶۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۶۰*۱۶۰

۱۴

۱۲ متری

نبشی ۱۶۰*۱۶۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۶۰*۱۶۰

۱۶

۱۲ متری

نبشی ۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۱۲ متری

نبشی ۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۲۰*۱۲۰

۱۲

۱۲ متری

نبشی ۱۳۰*۱۳۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۳۰*۱۳۰

۱۲

۱۲ متری

نبشی ۱۳۰*۱۳۰ آریان فولاد

تماس بگیرید

۱۳۰*۱۳۰

۱۳

۱۲ متری

قیمت انواع نبشی ناب تبریز

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

ضخامت

حالت

نبشی  ۴۰*۴۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۴

۶ متری

نبشی  ۵۰*۵۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۴

۶ متری

نبشی  ۵۰*۵۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۵

۶ متری

نبشی  ۵۰*۵۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۶

۶ متری

نبشی  ۶۰*۶۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۳

۶ متری

نبشی  ۶۰*۶۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۴

۶ متری

نبشی  ۶۰*۶۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۵

۶ متری

نبشی  ۷۰*۷۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۰*۷۰

۷

۶ متری

نبشی  ۸۰*۸۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۸

۶ متری

نبشی  ۶۰*۶۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۶

۶ متری

نبشی  ۸۰*۸۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۷

۶ متری

نبشی ۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۶ متری

نبشی  ۸۰*۸۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۶

۶ متری

نبشی  ۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۷

۶ متری

نبشی  ۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۸

۶ متری

نبشی  ۷۰*۷۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۰*۷۰

۶

۶ متری

نبشی  ۵۰*۵۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۳

۶ متری

نبشی  ۸۰*۸۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۸

۱۲ متری

نبشی  ۶۰*۶۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۶

۱۲ متری

نبشی  ۲۵*۲۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۲۵*۲۵

۴

۶ متری

نبشی  ۳۸*۳۸ ناب تبریز

تماس بگیرید

۳۸*۳۸

۴

۶ متری

نبشی  ۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۱۲ متری

نبشی  ۷۰*۷۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۰*۷۰

۵

۶ متری

نبشی  ۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۷

۱۲ متری

نبشی  ۷۵*۷۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۵*۷۵

۵

۶ متری

نبشی  ۷۵*۷۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۵*۷۵

۶

۶ متری

نبشی  ۴۵*۴۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۴۵*۴۵

۵

۶ متری

نبشی  ۳۰*۳۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۳۰*۳۰

۴

۶ متری

نبشی  ۴۵*۴۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۴۵*۴۵

۴

۶ متری

نبشی  ۴۰*۴۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۳

۶ متری

نبشی  ۴۵*۴۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۴۵*۴۵

۳

۶ متری

نبشی  ۳۰*۳۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۳۰*۳۰

۳

۶ متری

نبشی  ۷۵*۷۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۵*۷۵

۵

۱۲ متری

نبشی  ۷۵*۷۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۵*۷۵

۶

۱۲ متری

نبشی  ۷۵*۷۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۵*۷۵

۷

۶ متری

نبشی  ۶۳*۶۳ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۳*۶۳

۴

۶ متری

نبشی  ۶۳*۶۳ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۳*۶۳

۵

۶ متری

نبشی  ۶۳*۶۳ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۳*۶۳

۶

۶ متری

نبشی  ۷۰*۷۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۰*۷۰

۴

۶ متری

نبشی  ۴۰*۴۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۲.۵

۶ متری

نبشی  ۳۸*۳۸ ناب تبریز

تماس بگیرید

۳۸*۳۸

۳

۶ متری

نبشی  ۳۵*۳۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۳۵*۳۵

۴

۶ متری

نبشی  ۲۵*۲۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۲۵*۲۵

۳

۶ متری

نبشی  ۸۰*۸۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۷

۱۲ متری

نبشی  ۷۰*۷۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۰*۷۰

۷

۱۲ متری

نبشی  ۶۳*۶۳ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۳*۶۳

۴

۱۲ متری

نبشی  ۶۳*۶۳ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۳*۶۳

۵

۱۲ متری

نبشی  ۶۳*۶۳ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۳*۶۳

۶

۱۲ متری

نبشی  ۷۰*۷۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۷۰*۷۰

۶

۱۲ متری

نبشی  ۴۵*۴۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۴۵*۴۵

۴

۱۲ متری

نبشی  ۴۵*۴۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۴۵*۴۵

۵

۱۲ متری

نبشی  ۵۰*۵۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۴

۱۲ متری

نبشی  ۵۰*۵۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۵

۱۲ متری

نبشی  ۵۰*۵۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۶

۱۲ متری

نبشی  ۶۰*۶۰ ناب تبریز

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۵

۱۲ متری

نبشی  ۴۵*۴۵ ناب تبریز

تماس بگیرید

۴۵*۴۵

۳

۱۲ متری

قیمت انواع نبشی شکفته مشهد

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

ضخامت

حالت

نبشی ۱۰۰*۱۰۰ شکفته

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۱۲ متری

نبشی ۱۰۰*۱۰۰ شکفته

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۶ متری

نبشی ۳۰*۳۰   شکفته

تماس بگیرید

۳۰*۳۰

۳

۶ متری

نبشی ۴۰*۴۰   شکفته

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۴

۶ متری

نبشی ۵۰*۵۰   شکفته

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۵

۶ متری

نبشی ۶۰*۶۰   شکفته

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۶

۶ متری

نبشی ۸۰*۸۰   شکفته

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۸

۱۲ متری

نبشی ۸۰*۸۰   شکفته

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۸

۶ متری

قیمت انواع نبشی فولاد سپهر ایرانیان

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

ضخامت

حالت

نبشی  ۱۰۰*۱۰۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۶ متری

نبشی  ۵۰*۵۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۳

۶ متری

نبشی  ۴۰*۴۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۲.۵

۶ متری

نبشی  ۵۰*۵۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۵

۶ متری

نبشی  ۱۲۰*۱۲۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۱۲۰*۱۲۰

۱۲

۶ متری

نبشی  ۶۰*۶۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۶

۶ متری

نبشی  ۴۰*۴۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۴

۶ متری

نبشی   ۸۰*۸۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۸

۶ متری

نبشی  ۴۰*۴۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۳

۶ متری

نبشی  ۶۰*۶۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۵

۶ متری

نبشی  ۳۰*۳۰  فولاد سپهر ایرانیان

تماس بگیرید

۳۰*۳۰

۲

۶ متری

قیمت انواع نبشی ظهوریان

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

ضخامت

حالت

نبشی ۱۰۰*۱۰۰  ظهوریان

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۶ متری

نبشی ۳۰*۳۰  ظهوریان

تماس بگیرید

۳۰*۳۰

۳

۶ متری

نبشی ۴۰*۴۰  ظهوریان

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۴

۶ متری

نبشی ۵۰*۵۰  ظهوریان

تماس بگیرید

۵۰*۵۰

۵

۶ متری

نبشی ۶۰*۶۰  ظهوریان

تماس بگیرید

۶۰*۶۰

۶

۶ متری

نبشی ۸۰*۸۰  ظهوریان

تماس بگیرید

۸۰*۸۰

۸

۶ متری

قیمت انواع نبشی فولاد ابهر

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

ضخامت

حالت

.-نبشی. ۴۰*۴۰ ابهر

تماس بگیرید

۴۰*۴۰

۴

۶ متری

.-نبشی. ۱۰۰*۱۰۰ ابهر

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۶ متری

.-نبشی. ۱۲۰*۱۲۰  ابهر

تماس بگیرید

۱۲۰*۱۲۰

۱۲

۶ متری

.-نبشی. ۱۲۰*۱۲۰  ابهر

تماس بگیرید

۱۲۰*۱۲۰

۵

۱۲ متری

.-نبشی. ۱۰۰*۱۰۰ ابهر

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۰۰

۱۰

۱۲ متری

می خواهید نبشی بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

ارائه فاکتور رسمی

ضمانت (قیمت، کیفیت و درستی اوزان اعلامی)

ارسال به تمام نقاط کشور

با نازلترین قیمت

جداول وزنی

اوزان مقاطع فولادی مختلف

اینستاگرام آهن مرکز

در اینستاگرام همراه ما شوید

کانال تلگرام آهن مرکز

در تلگرام همراه ما شوید

کانال واتس اپ آهن مرکز

در واتس اپ همراه ما شوید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

مجموعه آهن مرکز با نام تجاری پولاد نشان گستران فردا و با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه تهیه انواع آهن آلات و مقاطع فولادی و تامین‌ مایحتاج اساسی پروژه های صنعتی و عمرانی، با سرلوحه قرار دادن منشور اخلاقی و ارائه مشاوره و کارشناسی دقیق، آماده ارائه کالا و خدمات با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت به مشتریان عزیز است. مجموعه ما با مهیا نمودن بانک اطلاعات بسیار قوی در زمینه انواع تیر آهن و هاش، انواع میلگرد، انواع ورق های صنعتی و ساختمانی، انواع پروفیل سنگین و سبک، انواع لوله های صنعتی و ساختمانی و سایر مقاطع فولادی، با شما تا انتخاب بهترین و مناسب ترین کالا همراه خواهد بود. <<اعتماد شما سرمایه ماست>>

آدرس : بازار آهن (آهن مکان) فاز نهم مرکزی دفتر فروش (آهن مرکز)


ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۸ پنجشنبه ها: ۸:۳۰ الی ۱۳


تلفن: ۷۴ ۹۳۶ ۵۵۵ -۰۲۱  —  ۳۱ ۹۷۹ ۵۵۵ -۰۲۱  —  ۲۳ ۹۱۷ ۵۵۵ -۰۲۱

مجوزهای کسب و کار

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت برای شرکت پولاد نشان گستران فردا (آهن مرکز) محفوظ است

©۱ ۲۰۲ Ahanmarkaz