سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰

نبض بازار در دستان ماست

شماره تماس

۲۳ ۹۱۷ ۵۵۵

– ۰۲۱

phone icon ahanmarkaz
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰

شماره تماس ۲۳ ۹۱۷ ۵۵۵

-۰۲۱

phone icon ahanmarkaz

-۰۲۱

قیمت ورق ضدسایش - آهن مرکز

می خواهید ورق بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

قیمت ورق ST52 کارخانه های فولادی

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه

نام

قیمت (تومان)

ابعاد (متر)

حالت

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۳ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۴ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۴.۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق رول st52 فولاد مبارکه ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

رول

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق رول st52 فولاد مبارکه ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

رول

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق رول st52 فولاد مبارکه ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

رول

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق رول st52 فولاد مبارکه ضخامت ۱۲ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

رول

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۱۲ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق فابریک st52 فولاد مبارکه ضخامت ۱۲ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

فابریک

ورق رول st52 فولاد مبارکه ضخامت ۱۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

رول

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۱۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق برشی st52 فولاد مبارکه ضخامت ۱۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۱/۵

فابریک

قیمت ورق ST52 اکسین اهواز

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

حالت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

فابریک

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۱۲ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۱۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۱۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

فابریک

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۲۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۲۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

فابریک

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۲۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۲۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

فابریک

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۳۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۳۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

فابریک

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۳۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۳۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

فابریک

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۴۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

فابریک

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۴۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۵۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۵۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

فابریک

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۶۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۷۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۸۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۹۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۶*۲

شیت

ورق سیاه st37 اکسین اهواز ضخامت ۱۰۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۲*۲

شیت

قیمت ورق ST52 کاویان اهواز

نام

قیمت (تومان)

ابعاد (متر)

حالت

ورق سیاه ST52 ضخامت ۲۰ کاویان اهواز

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق سیاه ST52 ضخامت ۲۵ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه ST52 ضخامت ۳۰ کاویان اهواز

تماس بگیرید

۶*۱/۵

شیت

ورق سیاه ST52 ضخامت ۳۵ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه ST52 ضخامت ۴۰ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه st 52 ضخامت ۴۵ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه st 52 ضخامت ۵۰ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه st 52 ضخامت ۵۵ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه st 52 ضخامت ۶۰ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه st 52 ضخامت ۶۵ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه st 52 ضخامت ۷۰ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه st 52 ضخامت ۸۰ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه st 52 ضخامت ۹۰ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

ورق سیاه st 52 ضخامت ۱۰۰ کاویان اهواز

تماس بگیرید

طول*۱/۵

شیت

می خواهید ورق بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

ارائه فاکتور رسمی

ضمانت (قیمت، کیفیت و درستی اوزان اعلامی)

ارسال به تمام نقاط کشور

با نازلترین قیمت

جداول وزنی

اوزان مقاطع فولادی مختلف

اینستاگرام آهن مرکز

در اینستاگرام همراه ما شوید

کانال تلگرام آهن مرکز

در تلگرام همراه ما شوید

کانال واتس اپ آهن مرکز

در واتس اپ همراه ما شوید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

مجموعه آهن مرکز با نام تجاری پولاد نشان گستران فردا و با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه تهیه انواع آهن آلات و مقاطع فولادی و تامین‌ مایحتاج اساسی پروژه های صنعتی و عمرانی، با سرلوحه قرار دادن منشور اخلاقی و ارائه مشاوره و کارشناسی دقیق، آماده ارائه کالا و خدمات با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت به مشتریان عزیز است. مجموعه ما با مهیا نمودن بانک اطلاعات بسیار قوی در زمینه انواع تیر آهن و هاش، انواع میلگرد، انواع ورق های صنعتی و ساختمانی، انواع پروفیل سنگین و سبک، انواع لوله های صنعتی و ساختمانی و سایر مقاطع فولادی، با شما تا انتخاب بهترین و مناسب ترین کالا همراه خواهد بود. <<اعتماد شما سرمایه ماست>>

آدرس : بازار آهن (آهن مکان) فاز نهم مرکزی دفتر فروش (آهن مرکز)


ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۸ پنجشنبه ها: ۸:۳۰ الی ۱۳


تلفن: ۷۴ ۹۳۶ ۵۵۵ -۰۲۱  —  ۳۱ ۹۷۹ ۵۵۵ -۰۲۱  —  ۲۳ ۹۱۷ ۵۵۵ -۰۲۱

مجوزهای کسب و کار

logo-samandehi