سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰

نبض بازار در دستان ماست

شماره تماس

۲۳ ۹۱۷ ۵۵۵

– ۰۲۱

phone icon ahanmarkaz
سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰

شماره تماس ۲۳ ۹۱۷ ۵۵۵

-۰۲۱

phone icon ahanmarkaz

-۰۲۱

قیمت پروفیل - آهن مرکز

می خواهید پروفیل بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدأ است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

قیمت پروفیل صنعتی کارخانه های فولادی

قیمت پروفیل ۵

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

حالت

پروفیل ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۴۰*۱۴۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۸۰*۱۸۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۲۰۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۲۰*۲۲۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۵۰*۲۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۸۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۵۰*۲۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۸۰*۲۶۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۵ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۶۰*۱۶۰

۶ متری

قیمت پروفیل ۶

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

حالت

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۵۰*۲۰۰

۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۸۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۵۰*۲۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۵۰*۳۰۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۳۰۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۶۰*۲۰۰

۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۴۰*۱۴۰

۶و۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۶۰*۱۶۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۸۰*۱۸۰

۶و۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۲۰۰

۶و۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۲۰*۲۲۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۵۰*۲۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۶۰*۲۶۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۸۰*۲۸۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۳۰۰*۳۰۰

۶و۱۲ متری

قیمت پروفیل ۸

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

حالت

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۶۰*۱۶۰

۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۱۵۰

۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۴۰*۱۴۰

۶و۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۸۰*۱۸۰

۶و۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۲۰۰

۶و۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۳۰۰*۳۰۰

۶و۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۳۰۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۵۰*۳۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۸۰*۲۶۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۲۰*۲۲۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۵۰*۲۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۶۰*۲۶۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۸۰*۲۸۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۸۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۵۰*۲۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۸ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۵۰*۳۰۰

۶ متری

پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل ۱۰

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

حالت

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۸۰*۱۸۰

۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۱۵۰

۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۱۶۰

۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۶۰*۱۶۰

۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۴۰*۱۴۰

۶ و ۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۰۰*۱۸۰

۶ و ۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۲۰۰

۶ و ۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۳۰۰*۳۰۰

۶ و ۱۲ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۵۰*۲۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۵۰*۳۰۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۰۰*۳۰۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۵۰*۳۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۱۸۰*۲۶۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۸۰*۲۸۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۲۰*۲۲۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۵۰*۲۵۰

۶ متری

پروفیل ضخامت ۱۰ میلیمتر

تماس بگیرید

۲۶۰*۲۶۰

۶ متری

قیمت پروفیل ۱۲

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

حالت

پروفیل ضخامت ۱۲ میلیمتر

تماس بگیرید

۳۰۰*۳۰۰

۱۲ متری

پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل ۱۴

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

حالت

پروفیل ضخامت ۱۴ میلیمتر

تماس بگیرید

۳۰۰*۳۰۰

۱۲ متری

پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل ۱۶

نام

قیمت (تومان)

ابعاد

حالت

پروفیل ضخامت ۱۶ میلیمتر

تماس بگیرید

۳۰۰*۳۰۰

۱۲ متری

می خواهید پروفیل بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدأ است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

ارائه فاکتور رسمی

ضمانت (قیمت، کیفیت و درستی اوزان اعلامی)

ارسال به تمام نقاط کشور

با نازلترین قیمت

جداول وزنی

اوزان مقاطع فولادی مختلف

اینستاگرام آهن مرکز

در اینستاگرام همراه ما شوید

کانال تلگرام آهن مرکز

در تلگرام همراه ما شوید

کانال واتس اپ آهن مرکز

در واتس اپ همراه ما شوید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

مجموعه آهن مرکز با نام تجاری پولاد نشان گستران فردا و با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه تهیه انواع آهن آلات و مقاطع فولادی و تامین‌ مایحتاج اساسی پروژه های صنعتی و عمرانی، با سرلوحه قرار دادن منشور اخلاقی و ارائه مشاوره و کارشناسی دقیق، آماده ارائه کالا و خدمات با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت به مشتریان عزیز است. مجموعه ما با مهیا نمودن بانک اطلاعات بسیار قوی در زمینه انواع تیر آهن و هاش، انواع میلگرد، انواع ورق های صنعتی و ساختمانی، انواع پروفیل سنگین و سبک، انواع لوله های صنعتی و ساختمانی و سایر مقاطع فولادی، با شما تا انتخاب بهترین و مناسب ترین کالا همراه خواهد بود. <<اعتماد شما سرمایه ماست>>

آدرس : بازار آهن (آهن مکان) فاز نهم مرکزی دفتر فروش (آهن مرکز)


ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۸ پنجشنبه ها: ۸:۳۰ الی ۱۳


تلفن: ۷۴ ۹۳۶ ۵۵۵ -۰۲۱  —  ۳۱ ۹۷۹ ۵۵۵ -۰۲۱  —  ۲۳ ۹۱۷ ۵۵۵ -۰۲۱

مجوزهای کسب و کار

logo-samandehi