انواع فلنج

فلنج- آهن مرکز

انواع فلنج- فلنج‌ها قطعه فولادی است که برای برقراری و اتصال سایر مقاطع فولادی به کار می‌رود. خرید فلنج- قیمت فلنج…