لوله گازی و انواع آن

لوله گازی-آهن مرکز

لوله گازی و انواع آن – یکی از مهم‌ترین عوامل در صنایع مختلف انتقال میعانات گازی به قسمت‌های گوناگون است. لوله‌های گازی

لوله مانیسمان چیست

خرید لوله مانیسمان-آهن مرکز

لوله مانیسمان چیست
انتقال مواد مختلف یکی از مواردی است که همواره در بخش های مختلف صنایع مورد توجه بود است. لوله های مانیسمان از جمله ابزاری هستند که در فرآیند انتقال موارد مختلف و بسیار حساس نقش بسیار مهمی را ایجاد می نماید. این نوع لوله اولین بار توسط مهندسی آلمانی به نام مانیسمان به کار رفت و در ایران با این نام شناخته شد.