ورق قلع اندود و کاربرد آن

ورق قلع اندود- آهن مرکز

ورق قلع اندود و کاربرد آن- ورق قلع اندود یکی از ورق های بسیار مقاوم و پر کاربرد در صنایع مختلف است. قیمت انواع ورق قلع اندود با آهن مرکز…